Posisjonering og merkevarebygging

En strategisk posisjon er et «langsiktig veivalg», en rettesnor for alt vi gjør og alt vi sier, noe forenklet;"vår plass i markedet". Likevel er det slik at endringer i omgivelsene er en del av hverdagen, og aldri før har disse kommet hyppigere enn i dag. Med endringer oppstår ofte nye muligheter.

Vi kan bistå med å avdekke disse, forankre posisjon, og utvikle kommunikasjon som gir økt konkurransekraft.

                         

Budskapsutvikling / innholdsproduksjon

Hva skal vi si og hvordan skal vi si det for å skape riktige assosiasjoner og utløse ønskede handlinger hos mottaker? I Ventd Kommunikasjon kombineres strategisk og journalistisk spisskompetanse for å utvikle tydelige, aktuelle og differensierte budskap. For oss er dette en "ryggmargsrefleks" enten det handler om et slagord, korte budskap som skal vekke oppmerksomhet, eller lengre tekster til annonser, på nettsider, i sosiale medier eller som presseinfo.

Polaris media er et av Norges største mediekonsern. Polaris Media Nordvestlandet består av i alt 14 mediehus der Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke er de to største. Ventd Kommunikasjon er valgt som leverandør i konsernets «content marketing- satsing».

 

PR og medierådgivning

Å gjøre et produkt eller en tjeneste interessant for allmenheten er en krevende balansegang mellom det du ønsker å fortelle og det andre oppfatter som allment interessant. Historiene andre forteller om deg har ofte større virkning enn når du snakker om deg selv. 

Godt PR- arbeid kan bidra til å nå ut med de riktige historiene, få andre til å fatte interesse for deg, og ønske å spre din historie. Ikke bare i tradisjonelle medier men også i blogger, i sosiale medier, i egne kanaler og i sosialt samvær med andre mennesker. Vi kan bistå i å avdekke de gode historiene, forme disse, og vinkle dem på en måte som gjør at media og andre ønsker å formidle dem.  

Utvikling, drift og analyse av digitale og sosiale medier

Hvilke oppgaver ønsker de som besøker din nettside å få løst? Hva ønsker du å oppnå ved å være i sosiale medier? Hvordan skape synergier mellom egen webside og sosiale kanaler, og hvordan analysere trafikken for å optimalisere kommunikasjonen? Digitale medier er ikke lenger bare kommunikasjonskanaler, men også viktige kilder til informasjon om adferd og preferanser hos dine kunder.

Vi utvikler nettsider og profiler i sosiale medier, bistår i å drifte disse, produserer innhold, og analyserer brukeradferd for å få optimal effekt av disse kanalene. 

Prosjektledelse

Liten tue kan velte stort lass heter det. Å ha noen å sparre med, noen som har gjort dette mange ganger før, som kan stå for planlegging, har gode nettverk, kan bidra til fremdrift og gjennomføring, og som kan stå for intern og ekstern kommunikasjonen rundt dette, kan ofte være fornuftig ressursbruk. Vi har erfaringer du kanskje kan dra nytte av.