Posisjonering og merkevarebygging

Med utgangspunkt i "unike" egenskaper, posisjoneres selskap og/eller produkt i forhold til målgrupper og interessenter, konkurrenter, og relevante makrotrender. 

En strategisk posisjon er et «langsiktig veivalg», en rettesnor for alt vi gjør og alt vi sier, noe forenklet;"vår plass i markedet". Likevel er det slik at endringer i omgivelsene er en del av hverdagen, og aldri før har disse kommet hyppigere enn i dag. Med endringer oppstår også ofte nye muligheter. Vi kan bistå med å avdekke disse, forankre posisjon, og utvikle kommunikasjon som styrker merkevaren og gir økt konkurransekraft.

Å skape en bestemt oppfatning og omdømme i folks bevissthet av et produkts egenartede egenskaper på en måte som gir produktet en posisjon i forhold til tilsvarende egenskaper ved konkurrerende produkter. (Store norske leksikon)                                

Budskapsutvikling / innholdsproduksjon

Hva skal vi si og hvordan skal vi si det for å skape riktige assosiasjoner og utløse ønskede handlinger hos mottaker? I Ventd Kommunikasjon kombineres strategisk og journalistisk spisskompetanse for å utvikle tydelige, aktuelle og differensierte budskap. For oss er dette en "ryggmargsrefleks" enten det handler om et slagord, korte budskap som skal vekke oppmerksomhet, eller lengre tekster til annonser, på nettsider, i sosiale medier eller som presseinfo.

Ventd Kommunikasjon er innholdsleverandør til Sunnmørspostens «content marketing- satsing». Vi jobber da med avisens kunder for å lage saker med riktig innhold og gode journalistiske vinklinger.

PR og medierådgivning

Å gjøre et produkt eller en tjeneste interessant for allmenheten er en krevende balansegang mellom det du ønsker å fortelle og det andre oppfatter som allment interessant. Historiene andre forteller om deg har ofte større virkning enn når du snakker om deg selv. 

Godt PR- arbeid kan bidra til å nå ut med de riktige historiene, få andre til å fatte interesse for deg, og ønske å spre din historie. Ikke bare i tradisjonelle medier men også i blogger, i sosiale medier, i egne kanaler og i sosialt samvær med andre mennesker. Vi kan bistå i å avdekke de gode historiene, forme disse, og vinkle dem på en måte som gjør at media og andre ønsker å formidle dem.  

Utvikling av nettsider og drift av sosiale medier

Hvilke oppgaver ønsker de som besøker din nettside å få løst? Hva ønsker du å oppnå ved å være i sosiale medier? Hvordan skape synergier mellom egen webside og sosiale kanaler, og hvordan analysere trafikken for å optimalisere kommunikasjonen? Digitale medier er ikke lenger bare kommunikasjonskanaler, men også viktige kilder til informasjon om adferd og preferanser hos dine kunder.

Vi utvikler nettsider og profiler i sosiale medier, bistår i å drifte disse, produserer innhold, og analyserer brukeradferd for å få optimal effekt av disse kanalene. 

Prosjektledelse

Liten tue kan velte stort lass heter det. Å ha noen å sparre med, noen som har gjort dette mange ganger før, som kan stå for planlegging, har gode nettverk, kan bidra til fremdrift og gjennomføring, og som kan stå for intern og ekstern kommunikasjonen rundt dette, kan ofte være fornuftig ressursbruk. Vi har erfaringer du kanskje kan dra nytte av.